luni, 6 ianuarie 2014

Plămăditu-m-am din osatura Infernului și sângele Paradisului


M-ai întrebat din ce sunt plămădit. Îți răspund simplu: am pretins desprinderi din culturile din susul și josul luminii fazelor lunii. Cuprins cândva în febra desăvârșirii mele, mi-am preumblat ființa ipotetică prin maieutica socratică, dramele umilinței dostoievskiene, excomunicările repetate tolstoiene, derapajele freudiene, nihilismul schopenhauerian și nietzscheian, prozelitismul falsului ateism cioranian, romantismul byronian și minulescian, grotescul poelian. L-am acceptat pe unul ca Hemingway doar pentru anvergura nonconformismului aventurilor sale; de la platonici am învățat absenteismul în cuplul forțelor inegale deferite iubirilor imposibile. Shakespeare m-a instruit în ale inutilelor morți, iar Borgia m-a inițiat în tainele diabolicului și a morților subite, reușind infinit mai multe decât superficialul Dante. Pot continua la nesfârșit, dar știu că irelevantul te-a sedus prin rațiunea nevoilor primare. Acum, când scriu mă aflu cocoțat în vârful infinitului brâncușian; înainte de acest abandon resemnat ți-am lăsat cuvinte nerostite în tăcerea unei mese de granit.
Sunt un reproș adus liniarității dintre capetele neatinse ale infinitului. Platitudinile îmi repugnă identic credințelor absurde în varii idoli ce-au ocupat mințile rătăcite ale semenilor. Am fost în Paradis doar pentru a mă convinge de mirosul stătut al heruvimilor și de arpegiile harpelor; în iad m-am coborât pentru un singur motiv, acela de a-mi accepta contemporanii. Sunt rană și zâmbet, lacrimă și isterie, plagă și clovn. M-am extras pe alocuri din conceptul unei demografii justițiare; cum puteam pricepe ceva decât stagnând în purgatoriul dintre lumi, așezământul legal al avortonilor? Uneori mă regăsești în atrocele minților lucide, alteori în delirium afectelor sedate cu iubirea primară, nealterată de rațiuni. Sunt peste tot și niciunde, mă reîntregesc de fiece dată în nestatornicia argintului viu.
Mă opresc din când în când să te văd, să te aud, să îți surprind nepriceperile. Mi-e bine de un timp numai al nostru, timpul nopților în care seducția cuvintelor așează munții în fraternizare cu cerul. Dumnezeu calcă în străchinile iadului doar când îmi vrea rănit orgoliul nehămesit. Poate că voi primi cândva iertare primindu-te ca soartă kharmică, un dar pe care nu-l voi refuza de frica neîmplinirii în incertitudinea veșniciei. Te primesc în dar și pentru că ești, iar a nu mai fi îmi pare singura povară insuportabilă. Îmi curge prin ființă cenușa infernului și sângele paradisului; îmi curgi și tu pentru că le-ai adus pe toate în totul cu tine. Te definesc reîntregitorul nimicului; aș putea să regret că nu am aflat până-n prezentul prezentului că nimicul poate fi incomplet, dar nu o fac. Mă bucur de totul, toate și nimic ...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu