miercuri, 5 februarie 2014

Despre tot mai puținul din mine (II)


Trecutul nu are valența tabuului. Din el renasc în fiece dimineață incertă. Când mă desprind din luciditate intrând în agresivul viului firii, în mine se regăsesc toate învățăturile trecutului. Atunci care ar fi motivul discreției? Există secrete și tăceri necrozate, dar ele sunt doar pentru patrimoniul personal, eventual acela al Divinului când va deveni interesat. Nu există om care să fi triumfat vieții și să nu-și expună victoriile în scrisorile gândurilor. Tocmai aceste gânduri sunt muza unei creații, indiferent de sortirea ei. Triumful asupra vieții are în umbră o luciditate atroce, capabilă să reziste și lacrimii heruvimice. În rațiune-mi stă puterea convingerii care mi-a învins cândva ideea refuzului vieții, așa cum mi se arăta ea atunci. Îmi port prin rațiune momentele existenței și tot prin ea filtrez orice gest cutremurat dintr-o pornire afectivă.
Nu de donațiile unui suflet mă tem, mai degrabă de isteria iscată de refuzul lor. Cum poți liniști un suflet care ți s-a cedat în complexitatea lui, pe care-l simți cuibărindu-se cu teamă în întunericul din tine? Ce se mai poate spune unei cărni gârbovite de iubirea ce i-a fost refuzată? Orice atingere îi destramă ființa și descompunerea atomică mă va vindeca de turbare. Când primești astfel iubire, doar eu rămân cu ea. O pot arăta lumii într-o plimbare pe calea amintirilor, sau o pot ascunde în abisul secretelor. Apoi să traversez același absurd al vieții în așteptarea revenirii în întuneric. În același timp remușcările să-mi născocească o nouă cale înspre turbare ...
          

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu