vineri, 21 martie 2014

Despre păcatul iubirii (V)


Este vreo diferență între ”a fi” și ”a nu fi”, atunci când suntem animați de iubire? Indiferența dinaintea iminenței morții devine certitudinea acelei anulări posibile doar în cuantumul a două stării: starea vegetativă specifică abandonului determinat de o boală incurabilă sau îndrăgosteala ireversibilă ca și trăire. Nu aflăm nimic rău în momentele dăruirii totale și necondiționate; totul se năruie și doare după finalul inevitabil. Imposibila împărtășire a vitregiei ulterioare iubirii ne va contopi și descompune. Suntem în fiece particulă a spațiului dintre viață și moarte, dintre iadul personal și promisiunea biblică a paradisului. Acest drum infinit îl parcurgem cu o nedetectabilă voluptate dedicată speranței unei reîntregiri a trecutului. Se trăiește doar în trecutul nevisceral al nostalgiei, timp în care viitorul este săpat de forța disprețuitoare a rațiunii în temeliile raiului promis; disprețul rațiunii este metoda neortodoxă a sinelui de a ne condamna la veșnicia raționalului.
Eșecul în eros este cea mai simplă definiție nonbiblică a absolutului. Tot ceea ce am fost devine septicul care trebuie extirpat. Îmbibați în ura față de sine sau ceea ce am iubit învățăm despre noi și semeni totul. Suferința atroce afectivă depășește orice suferință fizică. Trăim fragmentar și sifdăm moartea. Ne stăpânim cu greu tendința strivirii esenței vieții, de la vierme la om, de la verdele ierbii la transparența eterului. În aste clipe viața se coboară din cotidian în berna nopților. Ni se întâmplă furtuni și promisiunea eretică a gândului absurd al unui suicid; salvarea noastră zace vie în ființialitatea stinsă în lașitate.
Îmi este silă de lașitate și mediocritate, nicidecum de moartea care este o promisiune iluzie, identică oricărei eternități biblice. Nu de iubire mi-e cu temerea ființială, ci de abandonul în seninul nevisceral al umanității. Trăiesc cu spaima unui spectru aferent unei lumi livide și lipsite de sensibilitatea luminii ...

          

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu