duminică, 15 iunie 2014

Mi-s lipsă ...


Motto: ”... mi-s lipsă în toate, glorie, păcat și pasiune; nici în nevoia lor nu mă găsesc ...”

Sunt om și astfel am parte de toate, inclusiv de uitare. Recitesc istoria în variile ei forme și opțiuni scriptice, funcție de interesele politice ale vremurilor. Practic învăț istoria, mă adaptez noilor rădăcini. Vergilius, la timpul lui (sec I î.Hr.), concepe și scrie la comanda împăratului roman Augustus celebra epopee în versuri, ”Eneida”, pentru a glorifica Roma și a stabili reperele înființării imperiului roman. Prea multă trudă pentru o glorie efemeră!
Tragedia unei existențe, atemporală fiind, are legătură doar cu individualismul celui care trăiește drama. Personajul, erou fără voie, se autodefinește prin trăirile fiecărui moment care-i prisosește ființial. Măreția tragediei este conectată doar la brutalitatea finalului, mai deloc de cauza luptei individului. Oamenii au nevoie de drame pentru a-și putea putea poziționa, și astfel evalua, propria lor dramă. Neputințele nu au măsură ci doar prelungesc agonia. Eroii nu vor avea parte niciodată de ridicol, nu au nevoie de scuze din partea istoriei și semenilor pentru a-și justifica gesturile, eroii au parte doar de mistificarea pe care nici măcar nu și-au dorit-o; majoritatea au avut ca sursă a acțiunilor, fanatismul.  Mă-ndoiesc că Isus și-a dorit sfârșitul de care a avut parte, dar conform scriptelor și dogmelor creștine, El s-a resemnat. În cazul Fiului, fanatismul nu-și are locul, dar poate fi confundat foarte ușor cu credința severă care l-a determinat în ființialitate.
În mine nu am aflat nevoia de glorie. Tributar viciilor, cu aceeași voie solubilă a mistificării, m-am aplecat majoritar asupra păcatelor. Odată cu ele s-a stins și pasiunea. Mi-a rămas doar scrisul, o pedeapsă infinit mai mică decât a Lui. Exprimarea mea nu suportă consecințe printre semeni; pot scrie fără teama unui final brutal, fără prăvălirea în abisul ăstei lumi ...  


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu