luni, 28 iulie 2014

Nu mi-s poet ...... sunt tot eu, cel dedicat, fidel eseului și prozei; însă în ultima vreme îmi este mai aproape versificarea gândurilor, trăirilor. Nici de duhovnic nu-mi este de trebuință, deși fiece pledoarie versificată deferită uitării îmi deconspiră zbuciumul. Sunt un incomplet care se caută de un spațiu afectiv al primenirii ființiale, un soi de exil binevoitor și răbdător al capriciilor ăstui destin ce-și dorește a se rescrie zilnic. Știu că va veni vremea când probabil voi publica ceva din toate aceste gânduri, precum va sosi și vremea când mă voi opri din creația publică, rămânând a-mi aparține doar mie. Nu am putința de a spune când se va întâmpla timpul renunțării, dar știu că am putința de a vă-mpărtăși decizia. Însă până atunci voi împărți cu voi carcera numită viață și tot ceea ce este adiacent ei. Nu am puterea și nici menirea de a prelua asupra mea păcatele lumii, dar am puterea de a le recunoaște și eradica pe cele personale. Cât timp va mai fi să fie, din amărăciune, tristețe, bucurie și zâmbet voi încropi un buchet cotidian sau nocturn pe care vi-l voi dedica cu obișnuita-mi reverență. Buchetul va aparține doar celor care își fac timp pentru sufletul lor, celor care au înțelepciunea de a impune timpului și trăirile personale, celor care cunosc tainele nopților care leagă zilele una de alta formând veșnicia, aceeași veșnicie care-i leagă strâns de viață, chinuind-o cât pentru toată reciprocitatea perversității ei. Singurul reproș pe care-l pot aduce vieții este cel al atașamentului fățiș pentru semeni, o pledoarie a robiei în mințile, rațiunile și sufletele nemuncite ...     

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu