luni, 5 octombrie 2015

Să-mi fie...

 

         ... de aerul dintre noi și restul. Ne-am procopsit astfel împreună cu un popas dinaintea oricărei atingeri și pentru ca popasul să ne fie îndestulător și de folos l-am aranjat cu toate ce-s utile unei meditații, unei decizii înțelepte. Am pus în acest popas muntele sau marea, vântul și cerul spulberat de el. M-am gândit ca la nevoie să aduc și pădurile sau iarba câmpiei să ne fie odihna sufletească în umbră sau la adăpostul furtunilor de vară. Să ne întindem cu toții în verdele ierbii sprijinind cerul în gândurile noastre. Nici o tihnă născută în aerul dintre noi și restul nu va semăna învolburare.
         ... de vidul dintre mine și tine. Aici nu mai găsim nimic de pus ori de așezat, pentru că toate-s dincolo. Din convalescența noastră aș risca doar nerostirile. Locul lor este în vidul dintre mine și tine. Mi-e dragă tăcerea noastră, însă mai drag îmi este ce-am pus între noi și restul ...    

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu